Skolbanken Logo
Skolbanken

Bild - hösten

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Eleverna kommer att få rita av vackra höstlöv i akvarell.

Vad ska vi lära?

Eleverna kommer att få tolka olika nyanser i höstlöv med akvarellfärg. De kommer få prova att blanda nyanser och använda olika mängd vatten för att se skillnader och kontraster. 

Hur ska vi lära?

Eleverna kommer att få titta på höstlöv och sedan få utifrån sin förmåga först rita (eller få mall) av höstlöv. Därefter få blanda till olika nyanser som de ser i höstlöven med akvarell. 

Så ska du visa

Genom att följa de givna instruktionerna och de olika stegen ska du visa hur du tolkar höstlöven. Benämna färger och hur du har gjort för att få fram höstlöven i ditt verk.


Läroplanskopplingar

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över bilder,

undersöka bilder och värdera deras syften, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Teckning, måleri och modellering.

Presentation av eget bildskapande.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild till exempel för att samtala om bilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback