Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG06

Source criticism writing

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Digiexam på frågor som på förhand presenterats för eleverna.


Läroplanskopplingar

Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.

Matriser i planeringen
Source criticism writing
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback