Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG06

Source criticism writing

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Digiexam på frågor som på förhand presenterats för eleverna.


Läroplanskopplingar

Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.

Matriser i planeringen
Source criticism writing
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter