Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FYSFYS02

Pedagogisk planering inför prov 2, teori, fysik 2

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Planering på Teams!


Läroplanskopplingar

Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion och några tillämpningar, till exempel växelspänningsgeneratorn och transformatorn.

Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.

Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.

Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.

Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av regressionsanalys, analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.

Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess, felkällor och mätosäkerhet.

Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Teoriprov 2, Magnetism, Kap. 5 & 6, kl. 09:55-11:55 i aulan
Teoriprov 2, Magnetism, Kap. 5 & 6, kl. 09:55-11:55 i aulan
Teoriprov 2, Magnetism, Kap. 5 & 6, kl. 09:55-11:55 i aulan
Uppgift 4