Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F

Produktutveckling

Fjälkinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Enskilt skriftligt arbete om produktutveckling.

En produkts livscykel

 

Du ska arbeta med en produkt, förpackning eller livsmedel. Den ska vara gjord av högst två olika material.  Du ska följa produkten från det råvara till färdig produkt och eventuell återvinning. Ni arbetar enskilt.

Centralt innehåll (Lgr 11) som du ska beröra är:

·         Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall

·         Betydelsen av egenskaper, till exempel hårdhet och elasticitet, drag-och tryckhållfasthet vid val av material

·         Teknikutvecklingsarbetet dvs hur behoven tillgodoses med en viss konstruktion

·         Återvinning och återanvändning av material

·         Hållbarutvecklingsperspektivet – hur produkten kan utvecklas för att tillgodose framtida behov och hållbar utveckling

Arbetsmetoder

Utnyttja internet och biblioteket i för att hitta fakta om din produkt. Läraren ska kunna följa arbetsprocessen och du ska kunna visa upp dina faktatexter, bilder, frågeställningar etc under arbetets gång. Du kan ringa, maila, besöka företag – kolla med föräldrar, släkt osv om de vet någon som jobbar i branschen! Utgå från frågeställningarna nedan för att komma igång, .

Redovisning

Läraren ska kunna följa hela arbetsprocessen. Arbetet redovisas skriftligt och presenteras muntligt bland annat med hjälp av en powerpoint presentation. Redovisningen ska visa produktens hela livscykel, från bearbetning av råvara till produkt och återvinning. Var kreativ! Kan du visa något praktiskt, experiment etc?

Skriftlig del (rapportskrivning) ska innehålla:

·         Försättssida

·         Sammanfattning

·         Innehållsförteckning

·         Inledning

·         Faktatext med egna reflektioner

·         Källkritik

·         Slutord

·         Källförteckning

Bildresultat för återvinning påse

Exempel på frågor till produktutvecklingen:

Om produktens tillverkning

·         Vilka material är produkten gjord av?

·         Hur framställs och bearbetas råvarorna?

·         Vilka fördelar har dessa material?

·         Vilka nackdelar har materialen?

·         Varför har man använt dessa material (fysikaliska & kemiska egenskaper; värmetålighet,  hållfasthet mm) till just denna produkt?

·         Hur tillverkas produkten?

·         Vilka krav ställs på produkten som gör att man valt dessa material?

Om utvecklingen och användandet

·         Hur har produkten utvecklats genom historien?

·         Vad har drivit fram utvecklingen av produkten?

·         Vilka och vems behov tillfredsställer denna produkt?  

·         Finns alternativa produkter som gör samma sak på ett bättre/sämre sätt?

·         Hur vanlig är produkten i Sverige? Globalt?

·         Hur ser framtiden ut för denna produkt?

Om återvinningen/avfall

·         Vad gör man med produkten då den slängs?

·         Finns ett återvinningssystem för materialet? Används det tillräckligt mycket?

·         Hur gör man då man återvinner materialet?

Hållbar utveckling & miljöpåverkan

·         Vilken miljöpåverkan har produkten i alla dess delar tillverkning, användning och återvinning/avfall?

Utveckling & förbättring

·         Hur kan produkten förbättras eller utvecklas med hänsyn till material, design, användning, återvinning etc

·         Vilka utvecklingsmöjligheter ser du på produkten med hänsyn på hållbar utveckling

Egna frågeställningar och reflektioner…

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Läraren bedömer dig under hela arbetsprocessen och avslutande redovisning.

 

E

Du beskriver enkla likheter och skillnader mellan några olika material och deras användning

Du kan beskriva någon drivkraft bakom produktens utveckling

Du beskriver hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar individen, samhället och miljön

Du kan dokumentera din arbetsprocess och arbetar utifrån givna frågeställningar

Du resonerar kring produktens miljöpåverkan och hur den kan utvecklas för att tillgodose framtida krav och med tanke på hållbar utveckling

C

Du resonerar kring hur materialens egenskaper samverkar för att ge bättre funktion

Du för utvecklad resonemang kring materialens användning med tekniska kunskaper som grund

Du för väl utvecklade resonemang kring hur produkten utvecklats genom tiderna och drivkrafterna bakom detta

Du beskriver och resonerar kring hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar individen, samhället och miljön

Du är tydlig i din arbetsprocess, dokumenterar och skapar till viss del egna frågeställningar att arbeta utifrån samt använder några olika källor i arbetet

Du för ett utvecklat resonemang om produktens miljöpåverkan och hur den kan utvecklas för att tillgodose framtida behov/krav och med tanke på hållbar utveckling

A

Du resonerar kring hur materialens egenskaper samverkar för att ge bättre funktion och ger exempel på andra, liknande lösningar

Du för mycket utvecklade resonemang kring materialens användning med tekniska kunskaper som grund

Du för mycket välutvecklade resonemang kring hur produkten utvecklats genom tiderna och drivkrafterna bakom detta

Du beskriver hur produkten eller förpackningen och dess material påverkar och påverkas av individen, samhället och miljön och använder då väl underbyggda resonemang

Du är mycket tydlig i din arbetsprocess, ser helheter och delar utifrån givna och egna frågeställningar och använder flera olika källor i arbetet

Du för ett mycket utvecklat resonemang om produktens miljöpåverkan och hur produkten kan utvecklas för att tillgodose framtida behov och med tanke på hållbar utveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på produkter!

 

Jeans      Bensin       Batteri   Konservburk      Däck      Kaffe

Kärnkraft (plutonium)    Stekpanna

Palmolja   Lego

Pet-flaska       Papperspåse/plastpåse

     Dricksglas  Batteri  Mjölk

Ketchup    Kondom    Fotbollsskor

     Jordnötssmör

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback