Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8

Hem- och konsumentkunskap år 8 HT-19

Fågelskolans Särskola (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Här får du lära dig att planera och laga mat som är bra för hälsan, ekonomin och miljön. Vi pratar även om de olika valen som man gör som konsument. Vi har genomgångar läxförhör och ett stort arbete, där du planerar och tillagar en måltid tillsammans med en kamrat. Därefter utvärderar du din måltid med tanke på ekonomi, miljö och hälsa enskilt. Vi går även igenom tvätt och vad man ska tänka på för att tvätta miljövänligt!

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Gemensam genomgång av våra näringsämnen, i vilka livsmedel de finns, funktioner i kroppen och grupparbete. Skriftligt läxförhör på detta under terminen. Vi lagar mat praktiskt och utvärderar måltiderna med tanke på ekonomi, miljö och hälsa. Efter matlagningen ingår även en utvärdering av arbetsprocessen, på olika sätt både i grupp och som enskilt arbete.

Vi lär oss också att tvätta och hur man gör det på ett miljövänligt sätt.

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kunskapskrav för betyget E år 9.

Underrubrik 1

Kunskapskrav för betyget C och A år 9.

Bedömning

Eleverna får under terminen mindre arbetsuppgifter på Classrom som bedöms kontinuerligt. Det praktiska arbetet bedöms under lektionerna i köken. Det blir ett skriftligt läxförhör på näringsämnena under terminen. Det blir även kombinerad praktisk och teoretisk uppgift i slutet av terminen Egenplanerad måltid med bröd. Inköpslista, planering och tillagning görs gruppvis och utvärderingen görs enskilt, skriftligt, muntligt, film eller Power-Point enligt överenskommelse.

Avsnitt 6


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Matriser i planeringen
Hem- och Konsumentkunskap åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback