Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik- Taluppfattning och problemlösning år 4, höstterminen

Skånhällaskolan F-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi kommer arbeta med taluppfattning och problemlösning. Vi kommer arbeta med talsorterna, likhetstecknet, tallinjen, storleksordna tal samt arbeta med olika problemlösningsmetoder.

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik

 

  • använda det matematiska språket och se samband mellan olika begrepp

 

  • välja och använda olika metoder för att beräkna och lösa uppgifter

 

  • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt

 

  • diskutera matematik

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner kring matematiska begrepp och metoder. Man tränar i boken men även i grupp under olika aktiviteter eller problemlösningssituationer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lärandematris taluppfattning & problemlösning årskurs 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback