Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1

Teknik åk 1

Idalaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi kommer att: prata om vad teknik är, diskutera olika redskap och verktyg, undersöka en lekplats och hitta tyngdkraft, jämvikt och balans som kan observeras vid lek och rörelse. Undersöka och tillverka olika tekniska figurer för att få ett sammanhang mellan teknik och funktion.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig att:

-vad teknik kan vara och hur det kan påverkat och förändrats över tid
- kunna samtala om ord och begrepp inom teknikområdet

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att:
- aktivt delta då vi gör undersökningar

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:
- träna samarbete genom olika undersökningar
- diskutera
- utföra enklare undersökningar


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter