Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5 - 6

Fältstudier i biologi

Rinkaby skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vilka djur lever i Östersjön? Hur har de anpassat sig?

Vi ska göra två exkursioner och undersöka djurlivet i Östersjön. Den ena är Tosteberga hamn och den andra är Snickarhaken i Åhus. Vi kommer att göra jämförelser både vad gäller natur, djur och växter vid dessa två ställen. Fältstudierna ska dokumenteras.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  •  genomföra fältstudier och undersökningar och formulera frågeställningar
  • använda utrustning
  • jämföra och resonera kring resultat av undersökningar 
  • dokumentera undersökningar

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback