Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Utedag tisdag Söderås fritidshem

Söderås skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Utevistelse i närmiljön. Lekar/samarbetsövningar och naturteman efter årstiden. När vintern kommer så byter vi ut vissa delar av utevistelsen i skogen mot skridskor och längdskidor. Under uteleksperioden i vinter kommer du att få utveckla din rörelseförmåga genom att åka skridskor, skidor och lära dig om utrustning när du är ute på olika aktiviteter vintertid. Du kommer att få utveckla din balans, kroppskontroll, koordination, säkerhet och hänsynstagande och få förmågan att leka och röra dig i natur och- utemiljö.

Tisdag eftermiddag är fritidshemmet ute i Söderås närmiljö:*
Olika grupper av elever kommer att få möjlighet att 

prova på olika aktiviteter:

Drakflygning

Laga eget mellanmål

Konstruktion, bygga kojor, vindskydd mm.
Lekar. Gruppstärkande lekar
Rörelse i skogsmiljö, vintertid skridskor och skidor.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback