Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelse

014611 Förskolan Solbacken, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 25 september 2019

En planering hur vi tänker kring Äpplets rörelse- aktiviteter under HT-19/20 för att utveckla motoriska förmågor.

BAKGRUND Varför?

Vi kommer att gå från förskolans gård för att upptäcka nya miljöer och ha rörelse på nya platser, fotballplanen, lekparken, små promenader kring förskolan.

MÅL Vad?

Vi kommer att ha mycket utevistelse med rörelse nu innan snön, när snön kommer vi att vara i sporthallen.

METOD Hur?

Vi kommer att jobba med:

  • Kroppsuppfattning
  • Motorik
  • Gruppkänsla
  • Koordination
  • Balans
  • Turtagning
  • Samarbeta
  • Vikten av att röra på sig
  • HA ROLIGT TILLSAMMANS

DOKUMENTATION

Vi kommer att ta kort på barnen med hjälp av lärplattan, sen hoppas vi på att barnen själva kan återberätta vad vi gjort när vi är ute..

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Under tiden som vi har vår rörelse kommer vi att utvärdera tillsammans med barnen för att ta reda på vad barnen har tyckt så vi kan gå vidare med det barnen är intresserade utav.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback