Skolbanken Logo
Skolbanken

Planeringsunderlaget/ Stubben

Dahlgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Här skriver du en kort presentation an planeringen

 

Bakgrund - Vad?

 

Valt fokus. Vilket är lärandeobjektet? Beskriv vilket ämnesinnehåll verksamheten ska erbjuda barnet i förhållande till barnets perspektiv, intresse och erfarenhet. 

 

 

Syfte och mål - Varför?

Använd läroplanen, ange lärandeteoretiska utgångspunkter och erfarenheter av tidigare dokumentationer, planering/utvärdering. 

 

Metod - Hur?

Beskriv och motivera vald strategi (tillvägagångssätt, gruppstorlek, miljö, begrepp, material o.s.v.) samt dokumentationsmetod.

Hur förbereder vi barnen? Hur inspirerar och utmanar vi barnen?

Vilka frågor ställer vi? Vilket material ska vi använda och hur ska det introduceras?

  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid utvärdering och utveckling av arbetet utgår vi från följande punkter:

Analysera och reflektera över:

- förhållningssätt

- innehåll

- genomförande

Samt dess konsekvenser för verksamheten i relation till barns lärande.

- Beskriv nya utmaningar utifrån de didaktiska frågorna: vad, hur och varför.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback