Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Flytta

Falkenbergs Montessoriskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 12 oktober 2019

I det här arbetsområdet ska du ska lära dig mer om varför människor bor där de bor och förstå vad det är som gör att människor väljer att bo just där. Du ska också förstå varför människor flyttar mellan olika platser eller länder. Vad är det som gör att människor flyttar?

Innehåll

Barnen skall känna till olika orsaker till varför människor flyttar och vilka konsekvenser en flytt kan få för en person eller en familj. 

Innehåll

 

Följande kunskapskrav ur läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Geografi:

Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.

Eleven kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

 

Vi kommer att arbeta med målen genom att använda oss av följande centrala innehåll ur läroplanen:

 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Kopplingar till läroplan

 •  
  Ge  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 •  
  Ge   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. 
 •  
  Ge   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. 
 •  
  Ge   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår. 

Så här kommer vi att arbeta:

Undervisning: Inom arbetsområdet kommer vi på lektionerna att arbeta med:

 • Du kommer att få lära dig vad begreppen orsak och konsekvens betyder.
 • Vi kommer att inventera vad klassen tillsammans vet innan vi börjar.
 • Du kommer att få lyssna till livsberättelser från människor som flyttat från ett land till ett annat. Vi kommer att bearbeta det vi lyssnat på i gemensamma samtal samt genom olika typer av enskilda och parvisa uppgifter som anknyter till ämnet.
 • Vi kommer att arbeta med ett uppslag ur SO-boken.
 • Du kommer att skriftligt få summera och visa att du har nått kunskapskraven.
 • Vi kommer också muntligt i klassen summera arbetsområdet och där kan du visa att du nått kunskapskraven.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömning: I arbetsområdet bedöms om:

 • du kan kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan. Detta visar du genom muntliga och skriftliga uppgifter inom arbetets ram.
 • du kan kan ge exempel på vad en flytt kan innebära/ få för konsekvens för barn och familjer. Detta visar du genom muntliga och skriftliga uppgifter inom arbetets ram.

 

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att få lära dig:

 • varför människor flyttar mellan länder och vad det kan leda till
 • hur naturen och miljön påverkar var människor bor

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få lära dig detta genom:

 • gemensamma diskussioner i klassrummet.
 • att läsa texter
 • att titta på filmer
 • att använda media

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • berätta varför människor flyttar.
 • berätta vad en flytt kan betyda för barn och familjer

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom att:

 • vara aktiv på lektionerna
 • Du ställer frågor och visar dig nyfiken
 • du berättar/ visar vad du kan 
 • Genom muntliga diskussioner 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  SOSyfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Centralt innehåll
 •  SO  1-3Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 •  SO  1-3Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Kunskapskrav
 •  SO   3Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. 
 •  SO   3Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. 
 •  SO   3Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback