Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Hållbar utveckling Loftet

Kiaby förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi vill arbeta för en hållbar utveckling och miljö. Vi kommer därför att erbjuda barnen kunskaper bl.a. om hur sopor kan återvinnas, hur matsvinnet kan minska.

 

Nuläge

 

Utifrån den samhällsdebatt som pågår ser vi ett ökat behov av att lära barnen att värna om vår planet. Vi vill lägga grunden hos barnen bl.a. om hur viktigt det är att sopsortera, konsumera mindre men också ta hand om varandra.  

Mål

Efter genomförd planering vill utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna att:

  • Alla barn ska veta hur man sorterar förskolans skräp. (Miljömässig dimension)
  • Alla barn ska vara försiktig med förskolans material och inte konsumera mer än de behöver. (Ekonomisk dimension)

Syfte

Förskolans verksamhet ska enligt Läroplanen för förskolan (2018) lägga stor vikt kring miljöfrågor och hållbar utveckling.  Vi vill att barnen ska lära sig om sin del i kretsloppet och att ta ansvar över vår gemensamma miljö.

Vi vill arbeta med miljöfrågor på ett lustfyllt och lekfullt sätt där barnen får inflytande över utformningen av verksamheten och de aktiviteter vi gör. Deras tankar, funderingar och hypoteser ligger till grund för vad vi ska ta reda på och vad vi ska utveckla.

Genomförande

Vi strävar efter att sortera så mycket sopor som möjlig. Vi kommer även att samla skräp i naturen som vi sedan tar tillbaka till förskolan för att sortera och prata om; vad har vi hittat, vilka material består det av? När skräpet ska sorteras tänker vi introducera sopsamlarmonster - ett pedaogiskt material som kan fånga barnens intresse. Monstren har olika namn och utseende samt samlar på olika skräp, exempelvis plast, batterier och kompost. Vi kommer att göra ett experiment då vi kommer gräva ner olika sorters skräp för att se vad som händer med dessa och se om de försvinner eller ej. 

Vi kommer även att prata om matsvinn efter måltiderna för att se hur mycket mat vi slänger och sträva efter att inte slänga någon mat från våra tallrikar alls. Inom den ekonomiska dimensionen ingår också överkonsumtion vilket barnen ska få kunskap om, exempelvis då vi pratar om att de inte kan ta papper efter papper när de ritar. Vi kommer även prata om att vi måste vara rädda om det material vi har på förskolan, då det inte är hållbart för framtiden att köpa nytt hela tiden.  

Dokumentation   

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar. Vi dokumenterar med hjälp av barnen, deras tankar och funderingar.

Utvärdering

Vi utvärderar kontinuerligt under gemensam planeringstid i arbetslaget och en gång i veckan tillsammans med barnen


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback