Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Europa år 5

Söderbykarls skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Geografi- Europa

Syfte

Syftet med arbetet är att få förståelse för begreppen naturlandskap och kulturlandskap och skillnaden mellan dessa.

I med detta berör vi hur olika landskapstyper påverkar människors liv beroende på var man bor.

Syftet är också att få en större kunskap i namngeografi i Europa.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta utifrån genomgångar, texter i läroböcker, lärandefilmer samt internet samt att skriva faktatexter. 

Uppgifter om hur arbetet bör skrivas kommer att läggas in under fliken uppgift under arbetets gång. 

Bedömning

Arbetsblad och självvärderingar under arbetsområdets gång utgör endel av bedömningen samt ett arbete som innehåller en faktatext om ett land som du skriver själv/ par/ grupp  kommer att utgöra bedömningen i detta arbetsområde. 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Matris Georafi: Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter