Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild år 4

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Bilder har en stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Vi lever i ett samhälle där vi ständigt möter bilder med olika syften t ex för att informera oss om något, underhålla oss eller ge oss känslomässiga upplevelser. Hur du kan använda dig av bilder för att uttrycka åsikter och för att utveckla min kreativitet är delar av det vi kommer att ta upp.

SYFTE & FÖRMÅGOR

Du kommer att få träna dina förmågor att:

  • KOMMUNICERA t ex genom att uttrycka budskap med hjälp av bilder
  • ANALYSERA t ex genom att prata om och fundera över olika historiska och samtida bilder, vad de föreställer och vad du tror att konstnären menar
  • BEGREPP t ex färgernas namn, verktygens namn eller ord och begrepp kring bildanalyser

Du kommer också att få träna din på att skapa bilder på olika sätt.

ARBETSSÄTT

För att träna dina olika förmågor kommer vi att:

  • skapa olika bilder t ex berättande och informativa
  • jämföra olika bilder
  • prova på olika tekniker, verktyg och material
  • prata om bild och färg, samt olika bilders budskap

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma: 

  • hur du utför praktiska uppgifter och hur du deltar i diskussioner om bilder  
  • hur du följer instruktioner och framställer bilder som förmedlar ett visst budskap.
  • hur du använder de olika teknikerna och verktygen för bildframställning.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
BILD år 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback