Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska åk 4

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi kommer att arbeta utifrån materialet Happy åk 4.

 

 

Så här kommer vi att arbeta

  • tala, läsa och skriva och lyssna på engelska texter.
  • lära oss grammatiska regler
  • spela upp dialoger och småpjäser.
  • redovisa skriftliga arbeten.
  • träna glosor kopplade till texter.

Konkretiserade mål

Målet med arbetet är att du skall:

  • utveckla din förmåga att använda engelska för att göra dig förstådd i tal och skrift.
  • utveckla din förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
  • utveckla din förmåga att uttrycka dig varierat och säkert i skrift för att berätta och beskriva.
  • utveckla din förmåga att lyssna och förstå talad engelska.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter