Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagotema

Myggenäs förskola, Tjörn · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Under kommande läsår har vi sagotema på Myggenäs förskola och vi här på Humlan kommer starta upp detta tema med ”Grodan och hans vänner” där vi kommer att arbeta med litteraturen och karaktärerna i böckerna för att tillsammans skapa ett lustfyllt lärande.

Syfte och mål

Genom att arbeta med sagotema skapar vi möjligheter för barnen att på ett nyfiket och lustfyllt sätt få utforska och bygga upp sin egen identitet och känna sig trygg i den. Att få känna tillit till sin egen förmåga samt ges många tillfällen att få uttrycka sig i olika former. Barnen ges också möjlighet att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga när vi tillsammans utforskar sagans värld.

 

 

 

Undervisning

Vi kommer starta upp vårt tema med värdegrundsböckerna om ”Grodan och hans vänner” där vi kommer använda oss av de olika karaktärerna i böckerna för att ta oss an dilemman som uppstår i barnens vardag. Figurerna i sagan kommer även vara de som kommer med spännande och kluriga uppdrag där vi tillsammans genom olika uttrycksformer så som t.ex teater och dans skapar möjligheter för ett lustfyllt lärande.

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback