Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Decimaltal, tiondelar och positionssystemet

Åledsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 september 2019

Vi kopplar ihop våra förkunskaper om positionssystemet med decimaltal. För att förstå värdet av positionerna i ett decimaltal måste vi ha koll på vårt 10-bas system.

Våra mål

 

Du ska:

- Kunna förklara och använda positionssystemet med decimaltal

- Kunna skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar 

- Räkna med tiondelar och hundradelar

Så här arbetar vi

 Vi kommer att:

 • Ta del av PowerPoints och filmer
 • Jobba i matteboken
 • Ha genomgångar med diskussioner och analyser i halvklass
 • Arbeta med White boards
 • Arbeta i par och föra diskussioner
 • Vi kommer att arbeta med decimaltal i olika sammanhang och koppla addition och subtraktion av decimaltal till våra förkunskaper kring "effektiva räknemetoder"

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Kunna räkna tal med tiondelar och hundradelar

Kunna använda positionssystem med decimaltal

Kunna samtala och redogöra för dina beräkningar 

Bedömningen sker:

 • under arbetet på lektionerna genom det du visar att du förstår
 • utifrån den insamlade och sammanställda  informationen som finns i Matteappen
 • Genom ett skriftligt kunskapskoll i slutet av arbetsområdet  som då kommer att bedömas med något av följande:

         Insats krävs,  Godtagbara kunskaper eller Mer än godtagbara kunskaper

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 • Kunskapskrav
 • Ma 4-6
   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkändasammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma 4-6
   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback