Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Undersökningsperiod och observationsperiod

Eken, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Utifrån vårt kommungemensamma projekt "Vär(l)den av möten” har vår förskola valt att utifrån de fyra fokusområdena arbeta med "Fantasi och Realitet".
Vi är fortfarande inne i en observationsperiod och detta innebär att:
Vi pedagoger samlar in vad vi ser av utforskande och vad barnen har för intressen. Vad verkar vara intressant? Vad stannar de upp vid lite mer? Vad har de för erfarenheter och vad kan vi kroka i?
Utifrån våra reflektioner och tolkningar så ser vi ett stort intresse både ute och inne för ljus och skuggor.
Några barn har upptäckt sin skugga, några har upptäckt att det finns ett samband mellan sig själva och sin egen skugga och att de kopplar solens roll. Många är intresserade av olika ljuskällor.
Och nu är frågan, hur går vi vidare?

 

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden till utbildningen". Läroplanen-98 rev 19

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback