Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Noveller

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Nu ska vi ta oss an korta berättelser - noveller. Vi ska både läsa noveller, analysera dem och skriva egna noveller.

Planering för “Noveller”

 

Syfte

Varför ska vi arbeta med detta?

Vilka förmågor vi kommer att träna på?

När vi är klara ska du kunna:

Det här ska vi göra:

Så här får du visa att du har lärt dig:

För att du ska lära dig en novells kännetecken och bli en bättre skribent.

Läsförmågan


SkrivförmåganFörklara vad som kännetecknar en novell.


Kunna skriva en egen novell där de flesta av kännetecknen finns med.Vi kommer att läsa flera noveller och dels analysera dem tillsammans och sedan får du analysera dem på egen hand.


Du ska också skriva en egen novell och bearbeta den med hjälp av mina och klasskamraters kommentarer.

Genom dina analyser på olika noveller.


Genom din egen novell.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 7-9
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback