Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Bild, Musik

·

Årskurs:

F

NY13 HT-19 - Språklig medvetenhet

Nyhemsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 september 2019

På ett lekfullt och kreativt sätt utveckla den språkliga medvetenheten.

Utgångspunkt:

Konkretisering av mål:

Väcka nyfikenhet, intresse samt förståelse för:

  • Hur språket låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar.
  • Språkets ljudmässiga uppbyggnad, fonologisk medvetenhet.
  • Språkets minsta betydelseskiljande byggstenar, fonem.


Bedömning:

Hitta språket

Skolverkets kartläggning av den språkliga medvetenheten i förskoleklass.

 

Genomförande:

Språklekar

Högläsning + text- och bildsamtal

Drama

Sånger

Rim

Ramsor

Gåtor och ledtrådar

Meningsfullt läsande och skrivande

Språkpåsar

Estetiska uttrycksformer

 

Digitalt:

Bornholmslek

Livet i bokstavslandet

Skolplus

Lässugen

Läs-med-sagor


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback