Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

v. 41 Proyecto, preguntar el camino, comprar y vender /att köpa och sälja

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Mellan v. 41 och ca v. 43 arbetar vi med projekt. Det innebär att ni skall kunna muntligt och skriftligt visa att ni kan fråga efter vägen och förstår svar ni får. Sedan handlar ni i befintliga affärer eller verksamheter som finns i klassrummet. Ni skall skriva en dialog på spanska/svenska och träna in den. Syftet med projektet är i första hand att träffa någon, fråga efter vägen och etablera ett samtal. Denna termin har vi jobbat med olika tempus (perfekt, gerundium, presens), diftongerande verb, possessiva pronomen och "att träffa någon". Använd dessa olika arbetsmoment vi haft och visa att ni kan använda dessa i praktiken. Examination ca. v.43

 

Lite hjälp för att ta sig dit man vill :)

1. Paso de cebra = övergångsställe      20. Se puede ir caminando? Kan man gå dit? 

2. A la izquierda = till vänster                21. disculpe!  = ursäkta!

3. A la derecha  = till höger                   22. Me puede ayudar? Kan Ni hjälpa mig?

4. En la esquina = i hörnet                    23. Le /lo puedo ayudar? kan jag hjälpa Er 

5. Por aqui = här omkring                     24. Me puedes ayudar?  Kan du hjälpa mig?

6. Todo recto = rakt fram                      25. No soy de aquí = jag är inte härifrån

7. Doblar = svänga                               26. Cómo puedo llegar a (este lugar/ esta ciudad)  = Den här platsen/

8. Cuando = när                                                                                                                        staden.

9. Hasta = tills                                       27. Siga derecho = gå rakt fram 

10. Cómo se va a…? hur går man till? 28. Luego = sedan

11. Cuando llegas = när du kommer     29. Doble a la izquierda = Sväng vänster

12. Primera calle = första gatan            30. Doble a la derecha = sväng höger

13. Segunda calle = andra gatan          31. Me puedes mostrar? = kan du visa mig

14. Por aqui = här omkring                    32. Yo te puedo mostrar. Jag kan visa dig

15. Hay una …. =finns det                     33. Ven conmigo!  = följ med mig!

16. Al lado de …= bredvid                     34. Cuánto tiempo toma en llegar allá? = Hur lång tid tar det att 

17. Detrás de = bakom                                                                                             komma dit?

18.Cruzas = korsa.                                35. Está cerca de aquí = Det ligger i närheten

19. Estoy perdido/a = jag är vilse                  36. Está lejos de aquí. = det ligger långt härifrån.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Preguntar el camino a.... /fråga efter vägen till...