Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F - 3

Ljud och ljus

Åledsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Vi omges av ljud i olika former; starkt ljud och svagt ljud, högt ljud och lågt ljud, buller och viskningar. Men vad är ljud egentligen och hur uppstår det? Hur mäter man ljud? Vi omges även av ljus i olika former; starkt ljus och svagt ljus, mängder av färger och gråtoner, dagsljus och mörker. Men vad är ljus egentligen och hur uppstår det? Varför blir allt grått och färglöst när det är mörkt? Hur känns det att vara blind?

 

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att få:

 • se faktaprogram om ljud och ljus
 • läsa texter om ljud och ljus
 • utföra olika experiment
 • delta i diskussioner kring experimenten

 

Begrepp 

 • Ljudvågor 
 • trumhinna 
 • hörselben
 • hörselcentrum 
 • ljuskälla
 • reflekteras
 • skugga

Elevens mål

Du ska kunna:

 • kortfattat berätta vad ljud är och hur det uppstår
 • kortfattat berätta vad ljus är
 • skriva en faktatext med hjälp av en tankekarta

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • berätta vad ljud är och hur det uppstår skriftligt eller muntligt
 • berätta vad ljus är skriftligt eller muntligt
 • använda tankekartan som metod när du skriver faktatext

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Ljud och ljus
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback