Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favoritmatematik 1A, kapitel 2

Söderås skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Kapitel 2

Det här kommer du att lära dig:

       Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna 0-5
 • Naturliga tal 0-10, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-10
 • Begreppen fler färre 
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av talen
 • Pengar 0-5 kronor
 • Addition, talkompisar, addition med tre termer, samt på tallinje.
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

      Algebra

 • Likamedtecknets betydelse    

       Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • Att beskriva en räkneberättelse med hjälp av "mattespråk". 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha både gemensamma och individuella genomgångar och diskussioner.

Du kommer att få arbeta laborativt och i din mattebok. Ibland kommer vi också att sjunga mattesånger, leka mattelekar och spela mattespel.

Hur din lärare ser vad du har lärt dig: 

* genom det dagliga arbetet med matematik

* med hjälp av skolverkets bedömningsstöd.


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter