Skolbanken Logo
Skolbanken

Instrument - Slagverk, sär4-9

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Vi tar reda på hur olika slagverksinstrument ser ut, låter och fungerar.

TID

Vi jobbar med detta under 5 veckor i början av terminen och vid ett par lektioner senare i höst.

 

MÅL

Du får utveckla din kunskap om slagverk, hur de ser ut, låter och fungerar.

Du får också utveckla din kunskap om hur olika slagverksinstrument kan användas för att skapa olika känslor och uttryck i musiken.

 

SÅ HÄR SKA VI JOBBA

Vi tittar på filmer från symfoniorkestrar där de visar slagverk

Vi jobbar med instrumentblad där vi sätter rätt namn till de olika slagverksinstrumenten

Vi spelar rytminstrument lett av en dirigent, som styr vilket instrument som ska spelas.

Ni spelar ett komp på jembetrumma genom att härma det jag spelar.

Vi improviserar på xylofon

Vi lyssnar och ser på olika klipp med slagverksmusik tex med Six Drummers

Vi spelar trumset och lär oss vad de olika delarna heter

Vi spelar digitala spel, där vi tränar namn på trumsetsdelar

Vi besöker Kulturskolans slagverksrum.

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS 

Under arbetsområdet kommer jag huvudsakligen bedöma din förmåga att

-beskriva några slagverksinstrumenten med namn, hur de ser ut, fungerar och låter.

-spela rytminstrument under ledning av en dirigent.

-spela jembe med samma puls och rytm som mig.

 

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.

Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.

Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.

Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.

Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Melodi-, ackord- och digitala instrument, bas och trumset samt verktyg för musikproduktion.

Ljud och funktioner hos instrument i olika sammanhang, till exempel i en symfoniorkester och i ett rockband.

Musikassociationer: bilder, känslor, åsikter och berättelser som kan uppstå när man lyssnar på musik.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

I ensemblespel medverkar eleven i att spela på instrument och bidrar då till att använda några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att improvisera och skapa kompositioner.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser.

I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i enkla omdömen om arbetsprocesser.

I ensemblespel spelar eleven på instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet några musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att improvisera och skapa kompositioner.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter