Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY02a

Utvecklingspsykologi

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 26 september 2019

I avsnittet om utvecklingspsykologi får du ta del av hur barn utvecklas utifrån det kognitiva och det psykodynamiska och perspektivet. Avsnittet avslutas med ett prov på kapitlet.

Utgångspunkten är kapitel 10 i boken "Psykologi 1+2a" (Levander, M). Övrigt material innefattar powerpoint och youtubeklipp. Detta kan du hitta under filarkiv. Där kan du också hitta de instuderingsfrågor som är aktuella för provet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov utvecklingspsykologi