Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik 9:an - Kap1 Taluppfattning

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 september 2019

Kapitel1: Taluppfattning och tals användning.

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Tal och beräkningar

Räkna med bråk

Räkna med negativa tal 

Räkna med potenser

Små tal och tiopotenser

Räkna med tal i grundpotensform

Kvadrater och kvadratrötter

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Arbeta med läroboken enskilt och i grupp.
Diskussioner och genomgång i grupp och i klass
Aktiviteter, arbetsblad och problemlösning
Användning av digitala resurser som ex. matematikxyz.com

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Diskussioner i klassen
Prov på kapitlet

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

När? Prov vecka 43 !


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris - Matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback