Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Idrott - lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Frösakullsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Syfte

Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever under hela sin skoltid kontinuerligt ska kunna deltar i skolans fysiska aktiviteter. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att samarbeta och visa respekt för andra.

Mål

 • Träna på att utföra grovmotoriska och sammansatta rörelser i ex redskapsbanor.
 • Träna på att följa takt och rytm i rörelse, dans och lek.
 • Kunna samarbeta i lek och spel.
 • Förstå vikten av att utveckla god hälsa och livsstil.

Undervisning och arbetssätt

Som elev får du vara med om;

 • enkla och sammansatta redskapsövningar.
 • olika bollövningar där du bl.a tränar på att kasta, ta emot och rulla olika sorters bollar.
 • övningar i takt, rytm och danssteg till musik.
 • samarbetsövningar i lek och spel.
 • övningar i att visa hänsyn och följa regler samt hantera med- och motgång i lek.
 • lekar och rörelser i olika utemiljöer.
 • att lära dig hur man beter sig ute i skogen/naturen för att inte störa och förstöra.
 • ombyte och dusch i samband med idrottslektion.

Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter