Skolbanken Logo
Skolbanken

Bygga ett lågenergihus

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 26 september 2019

I denna uppgift ska du lära dig att bygga ett snyggt och trevligt hus som är miljövänligt och använder sig av minimalt med energi.

Syftet  är att du ska få fördjupad kunskap i hur ett lågenergihus fungerar.

samt utveckla följande förmågor i Teknikämnet: 

 

 

Du ska i uppgiften fokuserar på teknik och energilösningar i och omkring ditt hus som är anpassat att vara så lite energikrävande som möjligt. 

Förklara idéerna som gör huset till något alldeles extra.

Du ska också göra en ritning av ditt lågenergihus.

 Ritningen kan vara gjord på papper eller gjord med ett ritningsverktyg på datorn.

 

Följande skall finnas med i ditt arbete när det är klart:

 

  • En text som beskriver hur huset är konstruerat, vilka energismarta lösningar (välj ut ett par inte för många) som finns och hur de fungerar och hur de påverkar energiförbrukningen.                                                            

  • Motivering till varför du valt de lösningar du gjort och varför du valt de material du gjort med tanke på miljö och hållbar utveckling

  • Du skall resonera kring hur dina energismarta tekniska lösningar sett ut över tid, alltså hur har man löst detta förr och hur ser de ut idag. din ide är hur det kommer att vara i framtiden.

  • Vilken form av energikälla du skall använda i ditt hus och varför. Motivera med tanke på  miljö och hållbar utveckling.

  • Hur har tekniken förändrats över tid? Här får du med det historiska perspektivet.

  • Ritning med mått eller länk till digital ritning i tinkerCad

  • Du kan även beskriva hur du under arbetets gång gör förbättringar i ditt arbete och omprövar ideer.Här hittar du informationen för att skriva ditt arbete!!!!

Ett hus är fullt av teknik, hur bygger vi för att få en fast grund?

Bonnier teknik- s. 64-97

Digilär Teknik 

Hållfasthet-material

Hållfasthet-förstärkning

Design-form och funktion

Design-teknisk ritning

 

Bygga med betong

https://www.svenskbetong.se/om-betong

Tekniska system i hemmet;

http://www.grundskoleboken.se/wiki/Hemmets_tekniska_system

 

Vad är ett lågenergihus?

Olika isoleringar:

http://www.dinbyggare.se/vara-vanligaste-isoleringsmaterial/

 

ENERGI – 

vad är energi?

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/energi-och-miljo/

https://www.thermia.se/varmepumpar/

 

Hur bygger man ekologiskt eller hur bygger man lågenergihus?

https://www.feby.se/FEBY-skolan 

https://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/natbutik (Tips på ekologiska byggnadsmaterial)

 

https://www.youtube.com/watch?v=3EGzlIN7sPA film från mässan med enegismarta hus

 


Läroplanskopplingar

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.

Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.

Tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Systemens förändringar över tid och några orsaker till det.

Olika sätt att hushålla med resurser i närmiljön, till exempel energi och vatten.

Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
E-uppgift 3

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback