Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Lag och rätt (gr.skola)

Önnerödsskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Lag och rätt

Syftet med arbetet

Syftet med arbetet är att du ska lära dig några olika lagar och påföljder samt orsaker och konsekvenser av kriminalitet.

Konkretiserade mål

Du som elev ska:

- diskutera varför ett samhälle behöver lagar och regler

- känna till några olika lagar

- känna till några olika påföljder

- diskutera vilka orsaker det kan finnas till kriminalitet samt vilka konsekvenser kriminalitet kan få.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

- diskutera om varför samhället behöver lagar och regler

- ge exempel på några olika lagar

- ge exempel på några olika påföljder

- diskutera om kriminalitetens orsaker och följder

Undervisning

 

  • lärarledda genomgångar och lektioner
  • arbeta med ett material där du läser och svarar på frågor.
  • se film
  • diskussioner

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter