Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Taluppfattning och tals användning

Västra Berga skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 september 2019

Under detta arbetsområde kommer du få mer kunskap om negativa tal, potenser och metoder för multiplikation och division med decimaltal.

Mål med undervisningen

Du kommer lära dig metoder vid beräkningar med negativa tal, potenser och metoder vid multiplikation/division med decimaltal i vardagliga situationer. Du kommer även lära dig att använda dessa vid problemlösning.

 

Negativa tal

 • Storleksordning av  negativa tal
 • Addition och subtraktion med negativa tal  t ex  4-5, -4-5, 4-(-5), 4+(-5)
 • Multiplikation och division med negativa tal t ex -55/10, -83/-3 , (-5)*(-3), 8*(-0,5)
 • problemlösning

Potenser

 • När är det lämpligt att använda sig av potenser
 • Hur skriver vi potenser, begreppen bas och exponent
 • Tiopotenser   
 • Grundpotensform
 • Beräkningar med tal i potensform
 • Problemlösning

Multiplikation och division med decimaltal

 • Uppskatta produkten eller kvoten storlek vid multiplikation och division
 • Metoder för beräkningar med decimaltal t ex 0,3*5, 0,8*32, 0,9*0,4,  10/0,1, 12/0,03
 • Problemlösning

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi löser olika typer uppgifter  i grupp eller själva. 

Vi samtalar och redogör om vilka metoder vi använder och hur dessa passar till de matematiska uppgifter vi löser.

Vi övar tillsammans med hjälp av  små whiteboards.

 

Bedömning sker i följande kunskapskrav:

 • Lösa problem och val av strategier kopplade till uppgiften.  Resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. 
 • Matematiska begrepp
 • Metoder för beräkningar av rutinuppgifter.

Bedömningen sker vid prov. Muntligt eller skriftligt.

För mer information om bedömning, se matris.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Taluppfattning och tals användning åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter