Skolbanken Logo
Skolbanken

Djur och växter i vår närmiljö

Hjortsbergsskolan sär, Falkenberg · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Vi lär oss om träd och djur som vi hittar i vår närmiljö. Hur påverkar årstiderna träden och djuren? Vi lär oss också några livscykler hos träd och djur.

 

Syfte  

Du kommer att utveckla din förmåga att jämföra och reflektera, att undersöka, samt din förmåga att använda ord som hör ihop med detta temat. 

Att väcka intresse och nyfikenhet för naturen genom att få en större kunskap och förståelse för vad som sker i vår natur.

 

Bedömning - vad och hur

I samtal och diskussioner samt med hjälp av dina texter och bilder visar du att du kan.

Du kommer att lära dig:

 • trädets olika delar
 • lite fakta om det träd du valt att studera
 • namn på några vanliga träd
 • trädets livscykel
 • om insekter och djur som finns i vår närmiljö
 • något djurs livscykel
 • om våra årstider och hur de påverkar djur och natur

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Göra besök i vår närmiljö där du väljer ett träd som du kommer att lära dig mer om samt följa genom olika årstider.
 • Läsa enklare faktatexter.
 • Dokumentera i bild och text, och även i lärlogg.
 • Göra enkla undersökningar.
 • Se filmer om djur, natur och hur de påverkas av olika årstider.
 • Spela spel och liknande för att träna på olika namn mm.
 • Tillverka insektshotell

Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.

Livscykler hos några växter och djur.

Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.

Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback