Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1

Teknik åk 1

Nyhammars skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Vi kommer att lära oss om vad teknik är. Vad är egentligen teknik? Och vad är egentligen teknik i vårt rum, kök, klassrum och på vägen till skolan? Detta är något vi kommer att undersöka samt hur några vardagstekniska föremål har utvecklats. Kanske kan vi utveckla något av dem vidare?

Syfte

Vad är teknik?

Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor.

Vi ska ta reda på hur tekniken har förändrats.

Vi ska ta reda på hur olika uppfinningar har bidragit till att förändra världen

Vi kommer att arbeta med områdena:  Teknik hemma, teknik i skolan och teknik på vägen till skolan. 

 

Centralt innehåll

Vad ska bedömas?

  • Din förmåga att undersöka några tekniska föremål. 
  • Din förmåga att arbeta med enkla dokumentationer, tex skisser .
  • Din förmåga att med hjälp av ledande frågor kunna arbeta och använda enkla ord och begrepp.
  • Din förmåga att ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
  • Din förmåga att delta i samtal om teknik.

Arbetsformer

  • Vi ska se filmer om Teknik
    • Vi ska läsa och diskutera texter i Teknikboken,
    • Vi ska samarbeta kring teknikfrågor och göra enklare undersökningar av tekniska föremål.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter