Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 2

Årstidsväxlingar

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

Eleverna i årskurs två ska under några veckor få arbeta med årstider och årstidsväxlingar. Eleverna kommer att få lära sig mer om varje årstid och sedan gestalta årstiden i form av ett tittskåp.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Matriser i planeringen
Årstidsväxlingar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter