Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik, åk 3 2019/2020

Balltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Nu i trean ska vi "finslipa" era mattekunskaper. Ni ska få tabellträna så att de sitter som berget d v s blir automatiserade och lösa kluriga, roliga problem.

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • räkna med tal upp till 10000.
 • de fyra räknesätten.
 • enkla tal i bråkform.
 • olika räknemetoder.
 • positionssystemet - ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • lösa vardagliga matematiska problem med hjälp av ord, bild och beräkning.
 • tid och tidsberäkningar.
 • mäta längd, vikt och volym.
 • geometriska former, kroppar och begrepp.
 • göra enkla tabeller och diagram.

Så här kommer vi att arbeta

 • ha gemensamma genomgångar och samtal
 • redovisa och förklara olika strategier
 • enskilt och i grupp
 • teoretiskt och laborativt
 • träna huvudräkning (automatisera addtitions-, subtraktions- och multiplikationstabeller)
 • uppställning (algoritm)
 • problemlösning

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 • Hur du väljer och använder olika räknemetoder för att lösa uppgifter inom de fyra räknesätten.
 • Hur du förstår och använder matematiska begrepp d v s "mattespråk."
 • Hur du löser problem med hjälp av olika strategier och metoder.
 • Hur du kan förklara och argumentera för dina lösningar.
 • Hur du kan bedöma rimlighet och dra slutsatser.
 • Hur du förstår och kan hantera mätning av längd, vikt, volym och tid.
 • Hur du kan rita, beskriva och namnge geometriska figurer och kroppar. 
 • Hur du kan avläsa, tolka och skapa enkla tabeller och diagram.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter