Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

Läsa! Skriva! Tala! Lyssna! Åk 3 2019/2020

Balltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Under trean kommer vi att arbeta mycket med olika texter i form av berättande texter, faktatexter, dikter, kapitelböcker, dramatik, sagor och myter mm.

 Målet med undervisningen är att du ska

 •  komma i kontakt med olika sorters texter
 • utveckla din läsförmåga och ditt skrivande
 • lyssna,samtala och återberätta
 • ta del av och uttrycka dig med t.ex. bild, musik, drama

 

Det här ska vi göra:

 • Vi läser, lyssnar till, pratar om (analyserar) och skriver olika texter.
 • Du kommer att få lära dig vad som kännetecknar de olika texterna.
 • När du skriver kommer du att få skriva på dator/ipad eller för hand för att öva din handstil.
 • Öva på skillnaderna mellan tal- och skriftspråk.
 • Träna på att söka information i böcker, tidningar och på nätet.
 • Träna på att kritiskt granska olika texter t ex i reklam och på nätet.
 • Vi tittar på någon filmatiserad berättelse och lär känna några olika författare.

 

Detta ska bedömas

Din förmåga att

 • läsa texten i läseboken/annan text med flyt, inlevelse och förståelse.
 • återberätta en läst text och göra kopplingar till dig själv.
 • skriva en text med läslig handstil.
 • ha tydlig inledning, handling och slut i dina berättelser.
 • använda stor bokstav, punkt/frågetecken/utropstecken i dina egna texter.
 • stava vanliga ord rätt.
 • förbättra dina berättelser med hjälp av datorn/ipaden.

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback