Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

Jag, mitt närområde och trafiken

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Jag och mitt närområde! Jag i trafiken!

Tidsperiod

Mål 

 • Du ska kunna de vanligaste släktorden som mamma, pappa, bror, syster, syskon, mormor/morfar, farmor/farfar 
 • Du ska kunna berätta för kamraterna om dig själv, din familj och hur du bor utifrån erfarenheter och egna bilder
 • Du ska kunna jämföra skillnader och likheter mellan olika familjer och boende med din/ditt eget
 • Du ska utöka sin förståelse för att alla människor är olika och har olika behov
 • Du ska kunna trafikreglerna och några vanligt förekommande trafikmärken så att du kan gå till skolan med kunskap om hur man går i trafiken och veta de mest utsatta ställen där trafiken är som farligast
 • Du ska känna till vad en säker cykel är
 • Du ska förstå betydelsen av att använda reflexer i mörkret
 • Du ska förstå att en karta är ritad ovanifrån och att det är en förminskning av verkligheten

 

Arbetssätt

- Rita din familj och ditt boende

- Berätta och samtala utifrån bilderna

- Jämföra din familj och ditt boende med dina kamraters

- Rita din skolväg och prata om trafiksäkra vägar och risker

- Titta på film om trafik 

- Göra egna reflexbilder

- Gå ut i trafiken i närområdet på trafikpromenad

- Lära dig några trafikregler och trafikmärken

- Titta på en karta och samtala om bilden och jämföra med verkligheten

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du muntligt, skriftligt eller i bild visar att du kan

 • vanligaste släktorden
 • berätta om olika familjekonstellationer
 • vanligaste boenden och varför människor bor på olika sätt
 • vanligaste trafikreglerna utifrån dig själv och betydelsen av att använda reflexer
 • berätta om en säker cykel
 • kunna förklara vad en karta är

 

 

 


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback