Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Skriva berättande text, årskurs 4

Forssaängskolan F-6, Borlänge · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Världen är full av berättelser. Bra berättelser vill man höra mer av. Nu ska du lära dig hur du skriver bra och spännande historier. När du har fångat förmågan kan du skriva så att andra förstår dig och tycker att din berättelse är rolig och intressant att läsa. Texten ska skapa bilder i läsarens huvud. Personerna ska vara beskrivna så att de känns trovärdiga i sina roller. Då blir hela berättelsen levande.

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • skriva en berättande text med inledning, problem, lösning och avslutning
 • beskriva personerna och miljöerna i din berättelse
 • göra din text mer intressant att läsa med hjälp av bilder
 • bearbeta din text och göra den bättre
 • ge respons på en kompis text

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • personbeskrivning
 • miljöbeskrivning
 • kamratrespons
 • händelseförlopp

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och samtala
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet, t ex träna på personbeskrivning och miljöbeskrivning
  innan du skriver din berättande text
 • läsa texter
 • arbeta enskilt, tillsammans med andra och i helklass

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Skriva berättande texter, årskurs 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback