Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Tema Årstider - Höst

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 20 september 2020

Varför är det olika årstider i Sverige? Vad händer med naturen på hösten? Vad gör fåglarna och djuren? Detta är några av de frågor vi kommer att undersöka!

Vad?

Under arbetet med tema hösten kommer du bland annat få lära dig om varför det blir olika årstider i Sverige, vad som händer i naturen men också hur växter & djur klarar sig. Dessutom kommer vi att ta reda på vilka traditioner och högtider som är vanligt förekommande under årstiden. Du kommer också få utveckla din förmåga att göra observationer, undersökningar och dokumentationer. 

Hur?

Vi kommer att:

 • Se film.
 • Ha samtal och diskussioner.
 • Ta reda på fakta om årstid och månad.
 • Ta reda på några saker och högtider som är specifika för hösten.
 • Titta på spår i naturen, göra undersökningar och dokumentera dessa.
 • Ha bild och musik kopplat till temat.

Bedömning

När vi är klara med området ska du kunna: 

 • Berätta muntligt varför det blir olika årstider i Sverige.
 • Berätta muntligt hur växter och djur anpassar sig till hösten.
 • Namnge några av dessa växter och djur samt ge exempel på livscykler.
 • Använda begreppen årstid och månad, samt veta vilka som brukar räknas som höstmånader.
 • Berätta muntligt vilka traditioner och högtider som är specifika för hösten.
 • Berätta lite om trädet och svampens olika delar, samt kunna namnen på några vanliga svenska träd och svampar. 
 • Dokumentera det vi arbetar med i din NO bok. 

Bedömning sker under hela arbetets gång.

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter