Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Anpassningar, livscykler och näringskedjor

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Hur klarar växterna vintern? Hur klarar djuren vintern? Varför finns det frön? Vem äter vem?

 

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla dina kunskaper kring:

 • djur och växters livscykler
 • växters anpassningar till olika årstider
 • djurs anpassningar till olika livsmiljöer
 • enkla näringskedjor 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna förklara hur några djur anpassar sig till platsen de lever på.
 • kunna förklara hur några växter anpassar sig efter årstider.
 • kunna namn på några djur och växter i närmiljön
 • kunna förklara en enkel  näringskedja 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer:

 • se film
 • diskutera och göra enkla undersökningar
 • arbeta enskilt i par, grupp och klass
 • läsa faktatexter
 • göra egna näringskedjor 
 • skriva om växter och djurs anpassningar
 • lärarledd undervisning

 Filmer

Frön                                    https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS73213

Vad är en livscykel              https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS73211

Växternas livscykel              https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS73212

Fjärilens livscykel                 https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS991085

Älgen                                    https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS991116

Räven                                   https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS991117

Den färgrika skogen- hösten     https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=FS3528

Näringskedja- ekosystem       https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS991039     

 


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Veckoplanering
Ord och begrepp