Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbar utveckling

Snäckbacken Förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Sopsortering. vi kommer att jobba med att sortera våra sopor på förskolan. sopsamlarmonstren kommer att introduceras på ett pedagogiskt och lekfullt sätt.

 

 Delfinens planeringsmall för sopsortering-gratis godis

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering) Se nedan

 • Varför? (Syfte med undervisningen) barnen ska lära sig vart och varför man sorterar. 
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) ge tillfällen till barnen där de får gå till en sopstation. läsa böcker om ämnet. se på filmer. Allemansrätten. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? samlingen. Omröstning vad som var roligast att kasta. samtal under promenader. VH ska få läxa. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Delfinenbarnen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Samtliga pedagoger. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) Enkät. prov. 

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter