Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Massmedia och källkritik

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Under det här avsnittet kommer vi arbeta med olika former av massmedia. Vi kommer även att öva oss på den källkritiska förmågan som är viktig i dagens digitala flöden och i samtliga SO-ämnen.

 

Massmedia och källkritik          

 

Centralt innehåll:

I arbetsområdet behandlar vi det här centrala innehållet i samhällskunskap: 

 

… Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

… Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

… Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

… Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

… Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

 

Undervisning:

 

Vi arbetar med avsnittet vecka 39-42.   Avsnittet kommer inledas med genomgång och övningar.  

Ni kommer få arbeta med frågor och öva på viktiga ämnesord.

I avsnittet ingår också att vi arbetar med källkritik där vi kommer att utgå från olika källor.  

 När vi har arbetat oss igenom detta kommer vi undersöka reklamens effekt på vår vardag.  

 

Bedömning:

Under det här arbetsområdet bedöms du på vilket sätt du har förmågan att:  

... undersöka hur mediala strukturer är uppbyggda och fungerar. 

beskriver samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.  

... resonerar kring fri medias effekt på demokratin

… använda och tillämpa avsnittets begrepp. 

… du kan söka information och då använda olika typer av källor och göra en sammanställning.   

… du kan resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

 

 

Bedömningen sker vid de här tillfällena:   

 

  • Aktivt deltagande vid lektionerna  

  • Skriftligt mindre prov v.42 

  • Arbete med källkritisk uppgift  

 

Lycka till!

Mattias


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Massmedia och källkritik
Massmedia Genomgång