Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Ångelstaskolan, 1-3, IBIS

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Värdegrundsarbete

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (RE)
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. (RE)
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (SH)

 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. (SH)
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (SV)
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (SV)

 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. (SV)

 

Syfte/n för arbetsområdet:

 

 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och (RE)
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, (SH)
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. (SH)
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, (SV)

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnens rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.

Undervisning och bedömning

Varje månad aktualiserar vi skolans värdegrundsord (RESPEKT, ANSVAR, SAMARBETE,HLÄLPSAMHET, OMSORG, ÄRLIGHET, SJÄLVTILLIT, TÅLAMOD OCH UTHÅLLIGHET, SJÄLVKONTROLL ). Vi jobbar sedan med det ordet på olika sätt t.ex. genom värdegrundsövningar, diskussioner, illustrationer och rollspel.

Eleven ska visa att hon/han kan:

 • lyssna genom att vänta på sin tur
 • delta aktivt under värdegrundsundervisningens oilka moment så som rollspel, fyrahörnövningar, diskussioner, skriv- och rituppgifter samt redovisningar
 • vara förtrogen med skolans regler och förstå dess innebörd

Läroplanskopplingar

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter