Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Sveriges geografi

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Sverige är fantastiskt - du ska ge dig ut på ett äventyr genom berg och dalar, från öst till väst och från norr till söder. Häng med!

Konkretisering av syfte

 • Du ska kunna jämföra platser och regioner i Sverige
 • Du ska veta hur naturen påverkar människans levnadsvillkor
 • Du ska få kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer

Undervisningens innehåll 

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Arbete med naturskapstyper
 • Natur- och kulturlandskap
 • Sveriges olika klimat
 • Kartsymboler, färger på kartan samt väderstreck
 • Namn och läge på landskap, större städer samt hav/sjöar/älvar
 • Karttyper (topografis karta samt tematisk karta)
 • Läsa faktatexter och se på filmer

Bedömningsuppgifter

 • Du kommer att få skriva jämförande meningar
 • Du kommer att få visa att du kan namn och läge på Sveriges landskap, viktiga vatten och större städer
 • Du kommer att få läsa och tolka olika kartor
 • Du kommer att få skriva om en sevärdhet i Sverige
 • Du kommer att få ett skriftligt förhör som avslut på arbetsområdet

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav geografi åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter