Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Hem- och konsumentkunskap, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Matematik, Engelska, Bild, Idrott och hälsa, Slöjd, Svenska, Musik, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Grej Of The Day (GOTD)

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Grej Of The Day (GOTD) är en återkommande minilektion några gånger i veckan som består av delarna ledtråd, faktadel, kuriosa, kopplingar och dina tankar. Lektionerna baseras på personer, platser, händelser eller övrigt. Syftet är att vi tillsammans ska göra kopplingar mellan sådant vi vet och ny kunskap! Det ska vara roligt att lära sig! Kunskap är coolt!

Vad ska du kunna?

Ta del av minilektioner inom de flesta av skolans ämnen några gånger i veckan. De kan handla om historiska personer, platser, byggnader, begrepp och mycket annat. De kan handla om händelser som påverkat och/eller påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Hur ska vi göra?

Arbetet inleds med att eleven får en ledtråd som eleven genom EPA (tänka själv - tänka i par - tänka alla) får klura på. Läraren kommer sedan att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "grej"). Därefter diskuteras dagens "grej" utifrån givna frågor och elevens tankar. Dessutom kopplar vi det vi lärt oss till sådant vi kan sedan innan.

 • gemensamma genomgångar
 • diskussioner i par - i mindre grupp - i hel grupp
 • skapa egen GOTD-bok
 • repetition av innehåll sker löpande under terminens gång 
 • muntliga presentationer, muntliga frågesporter, muntliga diskussioner 

Hur vet jag att du kan?

 • Du visar att du deltar i diskussioner med dina kompisar. 
 • Du antecknar det du lär dig.
 • Genom att vara delaktig i de muntliga momenten
 • Förankring i kursplanens syfte

  Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

  "Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback