Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Läs- och skrivinlärning utifrån "SkrivLäs1,2,3,4 och 5"

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

- Träna och befästa kopplingen ljud-bokstav - Träna läsning av ord och meningar - Träna stavning och skrivning - Träna läsförståelse - genom frågor och att text kopplas till bild - Träna sig att forma bokstäver

Vad ska du kunna? 

  • Du ska kunna alfabetets bokstäver, både till namn och hur de låter samt hur de formas. 
  • Du ska utveckla ditt ordförråd genom att läsa och koppla text till bild. 

Hur ska vi göra? 

  • Vi kommer att arbeta med strukturerade läs- och skrivövningar med ljudanalys av orden som grund. 

Hur vet jag att du kan? 

Genom att du självständigt kan arbeta i arbetsboken "SkrivLäs". 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1–3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter