Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Bild

·

Årskurs:

6

Reklamaffisch - Resmål i Europa

Tullgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Reklamaffisch till ett resmål i Europa

Du ska göra en affisch för en plats i Europa (inte Stockholm eller Sverige), du ska se till att betraktaren ska vilja åka dit.

 

Hur?

Du gör först en skiss på A4. 

 

Den riktiga affischen ska var på ett A3 papper.

Den ska ha starka färger och ett tydligt budskap.

Man ska uppfatta budskapet på 3 s.

Den ska innehålla både text och bild i samspel

Texten ska vara fylld och tjock

Hur länge? Skissen får ta en lektion, sedan jobbar vi med detta fram till höstlovet.

 

Varför? Du ska kunna kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (Lgr 11). Kunna analysera: Reklam-och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap

Förmågor (E=blått, C=grönt, A =rosa)

 

 

Bildspråk

Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt, utvecklat, välutvecklat bildspråk

 

 

Bearbetning

Jag använder då ett delvis, väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

 

 

Utveckla idéer

Jag kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla, utveckla delvis egna, utveckla egna idéer inom några olika ämnes­områden.

 

 

Från skiss till färdig produkt

Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt, formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

 

Tekniker

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på

ett i huvudsak fungerande, relativt väl fungerande och varierat, 

väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

 

 

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak, relativt väl, väl fungerande sätt.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback