Skolbanken Logo
Skolbanken

”Plocka skräp och sortering”

Snäckbacken Förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Syftet med temat är att barnen ska få en förståelse för hållbar utveckling genom att arbeta med sopsortering och återvinning. Vårt mål är att barnen ska lära sig om hur olika material ska sorteras. Barnen ska få kunskaper om återvinning och sopor. Där det ges förutsättningar för barnen att tillägna sig ett gott förhållningssätt gentemot natur och miljö.

 

 

Syfte:

 Syftet med temat är att barnen ska få en förståelse för hållbar utveckling genom att arbeta med sopsortering och återvinning. Vårt mål är att barnen ska lära sig om hur olika material ska sorteras. Barnen ska få kunskaper om återvinning och sopor. Där det ges förutsättningar för barnen att tillägna sig ett gott förhållningssätt gentemot natur och miljö.

 

Metod:

 Vi kommer att sopsortera på avdelningen tillsammans med barnen för att de på ett naturligt sätt ges möjlighet till att skilja olika material åt.  Bilder kommer att användas som stöd till reflektion. Vi kommer att prata om varför man inte ska slänga skräp i naturen och avsluta med att gå en promenad för att titta efter skräp samt plocka skräp. Det handlar inte om att barnen ska städa upp det skräp som vuxna slänger i naturen. Syftet är inte att städa – utan att lära. Genom att plocka skräp ökar barnens medvetenhet om nedskräpningens effekter, återvinning och hållbar utveckling.

 

 

Reflektion:

 Vi skapar tillfällen där vi i grupperna kan reflektera tillsammans med hjälp av bilder och film. Bilderna och barnens reflektioner förs in i Unikum och upp på våra temaväggar.

 

Planering:

 Undervisningstillfällena kommer att vara för hela barngruppen men i mindre grupper. En pedagog har huvudansvaret för gruppen och planerar dess innehåll utifrån de gemensamma uppsatta målen. Lärandet ska utgå ifrån barnen så att varje tillfälle blir inspererande och meningsfullt. Samtliga pedagoger på avdelningen ansvara för genomförande, dokumenation och reflektion tillsammans med barnen i den grupp som de håller. Med grupperna vill vi ge en förutsättning för samtal barn-barn, barn-vuxna och vuxna-barn.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback