Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Multiplikation & division, åk 6

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Under veckorna 41-47 kommer vi att arbeta med området Multiplikation & division. Vi fördjupar oss i följande delar: 1. Multiplikation med 10, 100 och 1000 2. Multiplikation med tal som slutar på 0 3. Division med 10, 100 och 1000 4. Multiplikation med decimaler i båda faktorerna 5. Mer om division

1. Syfte (konkretisering av målen)

Syftet med detta arbetsområde är att du ska lära dig:
 • metoder för multiplikation med stora och små tal
 • metoder för division men 10, 100 och 1000
 • bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division 
 • välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

2. Centrala innehållet, Lgr 11

 Följande moment från det centrala innehållet, Lgr 11, kommer tas upp:

 • centrala metoder för beräkningar ​med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare, metodernas användning i olika situationer​
 • positionssystemet för tal i decimalform
 • strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer
 • matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer

3. Undervisningens innehåll

När vi arbetar med området Multiplikation & division  kommer vi att utgå från läromedlet Gamma, kapitel 2. Undervisningen kommer att bygga på:

1. gemensamma genomgångar

2. film

3. eget arbete

4. laborativa aktiviteter i par/grupp

5. problemlösningsuppgifter (EPA=Enskilt, Par, Alla)

4. Bedömningsunderlag

 • 2 skriftliga prov (E-prov och E/C/A-prov) vecka 46 och 47 
 • kontinuerlig bedömning under lektioner

5. Länk till hemsida

För mer information; filmer, lathund, checklista, genomgångar,lektionsupplägg samt provdatum, klicka på länken nedan för att komma till Jons hemsida.

Jons hemsida

Länk till Palmbladsskolans provschema finns nedan:

Palmbladsskolans provschema

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback