Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Musik åk 2 HT19

Bälinge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 september 2019

Äntligen dags för musik! Denna planering innehåller de områden i musiken vi kommer att jobba med fram till Jullovet.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • sjunga enkel melodi och kanonsånger 
 • använda rösten på olika sätt
 • härma melodier, rytmer och rörelser
 • röra sig till musik
 • prova på instrument

 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi sjunger tillsammans.
 • Vi tränar oss på att använda rösten på olika sätt.
 • Vi gör rörelser/danser till sånger/musik.
 • Vi tränar på olika rytmer.
 • Vi spelar instrument. 
 • Vi tittar och lyssnar på olika instrument. 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer titta på din förmåga att:

 • sjunga med i de sånger vi sjunger.
 • använda din röst på olika sätt
 • röra dig till musik
 • härma melodier, rytmer och rörelser
 • känna igen olika instrument och veta hur de låter.
 • Prata om musiken och hur den kan på verka oss.

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav musik åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback